Želim vedeti vse

Mnemonika

Pin
Send
Share
Send


The mnemonika ali mnemonika Intelektualni proces je sestavljen iz ustanavljanja zveze ali povezave, da se spomnimo ene stvari. Memonske tehnike običajno ležijo v povezovanju struktur in vsebin, ki jih želimo obdržati z določenimi fizičnimi lokacijami, ki so razporejene glede na udobje.

Te tehnike so lahko sestavljene iz posebnega izraza, izraza ali rime, ki se uporablja za spominjanje nečesa (na primer seznam), je lažje. Tako mnemonika ne samo apelira na ponovitev opomnika, ampak se zavezuje tudi na povezave med skupinami podatkov za dosego konstrukcije spomina.

Na splošno naj bi bile sekvence, ki jih uporabljajo mnemoniki, smiselne. Šteje se, da naključna mnemonika ne sodeluje vedno s spomin .

V tem smislu in da se izognemo zmedi, moramo jasno poudariti razliko med spominom in mnemoniko. Tako lahko sicer prvo opredelimo kot zmožnost vnosa, vzdrževanja in pridobivanja določenih informacij; Drugo je tehnika, ki se uporablja za spominjanje nečesa.

Obstajajo tehnike povečati raven zadrževanja, kot so ustvarjanje besed z začetnicami vsakega izraza, ki jih je treba zapomniti, oblikovanje miselnih omaric in numerične pretvorbe.

V primeru t.i. miselne omarice , je ustvariti seznam izrazov v mislih, ki je znan in ima določen vrstni red, ki je povezan z besedami, ki naj bi jih zapomnil. Kar se tiče numerične pretvorbe , postopek leži v pretvorbi števil v soglasnike in s temi soglasniki tvorijo besede tako, da prosto dodajo samoglasnike.

Tako, kot smo že omenili, obstaja veliko in raznolikih tehnik ali orodij mnemonike. Vendar pa bomo v naslednjih vrsticah predstavili nekaj najbolj uporabljenih ali nekaj tistih, ki se štejejo za bolj učinkovite, ko gre za zapomnitev informacij o določenem vprašanju:

Tehnika risanja. V osnovi je sestavljen iz izvedbe edinstvene zgodbe z vsemi tistimi elementi, ki si jih je treba zapomniti.

Ustvarjalna tehnika molitve. Njegov cilj je sestaviti stavek, ki je sestavljen iz niza elementov, ki nam dajejo namige ali vzpostavijo pojme, ki si jih moramo zapomniti.

Verižna tehnika. Kdor se bo odločil, da bo to izpeljal, bo sestavil vrsto besed, ki so povezane in ki so ključne za zapomnitev glavnih idej določenega vprašanja.

Tehnika krajev. V tem posebnem primeru je omenjeno mnemonično orodje sestavljeno iz osebe, ki ga uporablja, ki povezuje vsakega izmed elementov, ki si jih je treba zapomniti z vrsto krajev, ki so jim zelo znani, saj so del njihovega dne.

Poglejmo a primer mnemonike:

Zapomniti si mero vozla, ki je enakovredna 1852 kilometrov na uro , se uporablja stavek "Osmica brez komolcev".

Pin
Send
Share
Send