Pin
Send
Share
Send


Na področju kemije in od fizika koncept ion imenovati atom ali skupina atomov, ki dobi električni naboj z zmago ali izgubo enega ali več elektronov .

Da bi razumeli, kaj je ion, se je priročno prej osredotočiti na opredelitev drugih pojmov. Najprej je treba vedeti, da a atom je delec, ki ga ni mogoče deliti s kemičnimi metodami, ki ima: jedro ki ga obdaja elektronov (elementarni delci z negativnim električnim nabojem).

Atom na ta način predstavlja jedro s elektronov okoli njega. Ko atom z dodajanjem ali sproščanjem elektrona pridobi električni naboj, ga imenujemo ion. Joni so torej električno nabiti delci .

Imenuje se ionizacija do procesa, ki razvije atom ali molekulo, ko se transformira v ion. Do te spremembe pride, ko iz nevtralnega stanja atom pridobi ali izgubi elektrone.

Ločimo med dvema vrstama ionov: kationov in the anioni . A kation Je ion, ki ima pozitiven električni naboj (za izgubljenimi elektroni), medtem ko a anion Je ion, ki ima negativen električni naboj (odkar pridobiva elektrone).

Ioni so razvrščeni tudi glede na količino atomov, ki jih imajo. Ko ima ion en sam atom, je a monoatomski ion . Če pa ima ion vsaj dva atoma, se imenuje poliatomski ion .

Pin
Send
Share
Send