Pin
Send
Share
Send


Izraz nedvoumno izhaja iz besede pozne latinščine univŏcus, ki se nanaša na tisto, kar ima a samo ime ali zvok . To je a pridevnik ki vam omogoča, da ocenite predstavljeno enaka vrednost ali narava kot drug element .

Univocal se običajno nanaša na tisto, kar ima a le možna razlaga ali na kaj ohranja svoj pomen oz bistvo ni sprememb . Na primer: "Dejanja predsednika imajo edinstven smisel, ki je ustvarjanje dobrega počutja za vse člane skupnosti.", "Mislim, da ljudje nimajo edinstvene pisne destinacije", "Tisti od nas, ki smo del skupine, imamo vrsto let edinstveno vizijo te težave.".

Vzemite primer črke a pesem . Čeprav vsi poslušalci slišijo iste besede, lahko pride do njihove interpretacije vsebine spremenljivka . Z drugimi besedami, vsak posameznik razlaga nekaj drugačnega glede na svoje branje, na kar vpliva več dejavnikov. Zato lahko rečemo, da je pesem manjka edinstvena razlaga .

The ideja na drugi strani pa lahko omenite korespondenca, ki obstaja med elementom niza z enim elementom drugega niza . Ta pojem se pojavi na področju matematiko .

Predpostavimo, da je element a začetni niz (znano kot domena ) ima a ena sama slika v komplet za prihod (the kododina ). V tem primeru je rezultat matematične korespondence nedvoumno . Vizualno se nedvoumno ujemanje odraža v dejstvu, da je od vsakega elementa slikovne domene samo ena puščica.

Pin
Send
Share
Send