Želim vedeti vse

Trgovinsko pravo

Pin
Send
Share
Send


Znotraj več vej v prav the trgovinsko pravo (znan tudi kot trgovinsko pravo ) je tista, ki je namenjena urejanju razmerij med ljudi the pogodb in dejanja trgovina .

Trgovinsko pravo je del tega zasebno pravo in vključuje vse norme, povezane s trgovci glede razvoja njihovega dela. Na splošno bi bilo mogoče reči, da je pravna panoga tista, ki izvaja zakonodajo o izvajanje komercialnih dejavnosti .

Pomembno je pojasniti, kakšni so viri omenjenega trgovinskega zakona. V tem primeru lahko ugotovimo, da so to zakon, sodna praksa, ki je razlaga, ki jo sodnik in preostala pristojnost določa, in tudi kakšna je navada. Zadnji vidik lahko rečemo, da izhaja neposredno iz praks, ki jih trgovci običajno izvajajo

V primeru Španije je treba poudariti, da je glavni dokument na tem področju Trgovski zakonik, ustanovljen leta 1885. Sestavljen je iz štirih knjig, ki obravnavajo naslednje teme: trgovci in trgovina na splošno, trgovinske pogodbe , pomorski trgovec in ukinitev plačil, stečajev in receptov.

Vendar je treba tudi poudariti, da v tej državi ta vrsta pravice temelji na dveh temeljnih pravilih ali načelih. Ena od njih je moč države, da načrtuje, kaj je gospodarska dejavnost. In drugo od zgoraj omenjenega je, da priznava ne le pravico do svobode podjetništva, ampak tudi do zasebne lastnine.

V trgovinskem pravu je mogoče razlikovati med dvema meriloma. On objektivna merila Prav on se sklicuje na trgovinska dejanja. Namesto tega subjektivni kriterij Povezana je s posameznikom, ki deluje kot trgovec.

Trgovinsko pravo ni statično, temveč se prilagaja spreminjajočim se potrebam trg , podjetja in skupnost na splošno. Vsekakor se vedno spoštuje pet osnovnih načel: to je pravica individualistični (ker se osredotoča na povezave med posamezniki), profesionalni (ščiti interese podjetnikov), progresivno (sčasoma se spreminjajo), internacionaliziran (vključi se v globalno trgovino) in običajni (Temelji na običajih).

Skratka, odgovorno je trgovinsko pravo strukturirati trenutno poslovno organizacijo in določiti pogoje pravni predpisi povezano z gospodarstveniki , takšno je poimenovanje, ki ga dobijo vsi subjekti, ki izvajajo dejavnosti, povezane s trgovino.

The trgovinski akti na drugi strani so tiste, ki so določene z namenom ustvarjanja in pridobivanja dobička oz.

Poleg vsega zgoraj navedenega je pomembno tudi to, da v naši družbi prepoznamo bistvo trgovinskega prava, saj igra temeljno vlogo ne le v gospodarskem razvoju, temveč tudi v političnem in seveda v družbenem. To dosežemo z neposrednim posegom v proizvodnjo blaga in storitev, ki so odgovorne za zadovoljevanje potreb človeka.

Pin
Send
Share
Send